2019-02-21 |

Kontrast
Zmniejsz czcionkę
Rozmiar domyślny
Zwiększ czcionkę
 

Informacja o przedłużeniu terminu rekrutacji

{ 2019-02-20 }

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, iż zostaje przedłużony termin rekrutacji do projektu "Czas na lepszą przyszłość" do 28 lutego 2019r.

Terminy wypłat świadczeń

{ 2019-02-12 }

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że wypłaty świadczeń dokonywane są raz w miesiącu:

  • świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą wypłacane od 15 dnia miesiąca do końca miesiąca
  • zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia opiekuńcze będą wypłacane od 25 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca

Informacje telefoniczne na temat terminów wypłat nie będą udzielane.

"Czas na lepszą przyszłość" - rozpoczynamy nabór do Projektu

{ 2019-01-11 }

Gmina Chmielnik / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku ogłasza nabór do projektu „CZAS NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Szczegóły w załączonym dokumencie.

Rozstrzygnięcie naboru Partnera do realizacji projektu

{ 2019-01-07 }

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że został wyłoniony Partner do realizacji projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 pn. "Włączenie społeczne i walka z ubóstwem", Poddziałanie 9.1 pn. "Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy".

Szczegóły w tym dokumencie.

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera do realizacji projektu

{ 2018-12-04 }

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 pn. "Włączenie społeczne i walka z ubóstwem", Poddziałanie 9.1 pn. "Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy".

Pełny tekst ogłoszenia wraz z dokumentami towarzyszącymi zamieszony został w załącznikach.

Formularz ofertowy dostępny jest w formie pliku edytowalnego (*.doc).

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 5/2018
  2. Ogłoszenie o konkursie
  3. Regulamin konkursu
  4. Formularz ofertowy

do góry
Ostatnie « Poprzednie