2018-12-11 |

Kontrast
Zmniejsz czcionkę
Rozmiar domyślny
Zwiększ czcionkę
 

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera do realizacji projektu

{ 2018-12-04 }

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 pn. "Włączenie społeczne i walka z ubóstwem", Poddziałanie 9.1 pn. "Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy".

Pełny tekst ogłoszenia wraz z dokumentami towarzyszącymi zamieszony został w załącznikach.

Formularz ofertowy dostępny jest w formie pliku edytowalnego (*.doc).

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 5/2018
 2. Ogłoszenie o konkursie
 3. Regulamin konkursu
 4. Formularz ofertowy

Ogłoszenie - decyzje ws. świadczeń

{ 2018-11-14 }

Osoby, które złożyły wnioski o świadczenia rodzinne i specjalny zasiłek opiekuńczy (nie dotyczy wniosków przesłanych do ŚUW Kielce - koordynacja) proszone są o odebranie decyzji w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Dygasińskiego 12, 26-020 Chmielnik od 14.11.2018 r. (środa) w godz. 7.30 – 15.30.

Po odebraniu w/w decyzji zostanie dokonana wypłata świadczeń na konta wnioskodawców.

Ogłoszenie

{ 2018-10-31 }

Osoby, które złożyły wnioski o stypendium socjalne na rok szkolny 2018/2019 proszone są o odebranie decyzji w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Dygasińskiego 12, 26-020 Chmielnik od 5.11.2018 r. (poniedziałek) w godz. 7.30 – 15.30

Informacja dla świadczeniobiorców na nowy okres zasiłkowy

{ 2018-06-25 }

baner

Informujemy, że wnioski o:

 • Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Świadczenie wychowawcze (500+) - drogą elektroniczną od 1 lipca
 • Świadczenie „Dobry Start” (300+) - drogą elektroniczną od 1 lipca

Będą przyjmowane:

 1. Drogą elektroniczną poprzez system teleinformatyczny – banki krajowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, portal Empatia.
 2. Drogą papierową
  od 01 sierpnia 2018 roku (środa)
  W siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, ul. Dygasińskiego 12:
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
  a w dniach 1 – 10 sierpnia w godz. 7.30 – 17.00

Czytaj więcej...

Nowe projekty Centrum Integracji Społecznej

{ 2018-05-18 }

Centrum Integracji Społecznej i Fundacja "Nadzieja Rodzinie" ogłaszają nabór do dwóch nowych projektów.

1. Projekt: „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2018”.

2. Projekt: „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2018".


do góry
Ostatnie « Poprzednie