2018-10-21 |

Kontrast
Zmniejsz czcionkę
Rozmiar domyślny
Zwiększ czcionkę
 

Informacja dla świadczeniobiorców na nowy okres zasiłkowy

{ 2018-06-25 }

baner

Informujemy, że wnioski o:

 • Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Świadczenie wychowawcze (500+) - drogą elektroniczną od 1 lipca
 • Świadczenie „Dobry Start” (300+) - drogą elektroniczną od 1 lipca

Będą przyjmowane:

 1. Drogą elektroniczną poprzez system teleinformatyczny – banki krajowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, portal Empatia.
 2. Drogą papierową
  od 01 sierpnia 2018 roku (środa)
  W siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, ul. Dygasińskiego 12:
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
  a w dniach 1 – 10 sierpnia w godz. 7.30 – 17.00

Czytaj więcej...

Nowe projekty Centrum Integracji Społecznej

{ 2018-05-18 }

Centrum Integracji Społecznej i Fundacja "Nadzieja Rodzinie" ogłaszają nabór do dwóch nowych projektów.

1. Projekt: „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2018”.

2. Projekt: „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2018".

Decyzje w/s stypendium socjalnego

{ 2018-05-11 }

Osoby, które złożyły wnioski o stypendium socjalne na rok szkolny 2017/2018, proszone są o odebranie decyzji w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Dygasińskiego 12, 26-020 Chmielnik w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Projekt "Jestem poliglotą - znam języki obce"

{ 2018-02-22 }

Fundacja "Challenge Europe" realizuje projekt pt. "Jestem poliglotą - znam języki obce", którego celem jest podniesienie kwalifikacji językowych z języka niemieckiego, francuskiego i angielskiego osób powyżej 25 r.ż. z terenu miasta Kielce i gmin powiatu kieleckiego.

Szczegóły w ulotce informacyjnej.

Zainteresowani powinni wypełnić formularz rekrutacyjny.

Informacja dot. decyzji o stypendium

{ 2017-11-24 }

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, iż decyzje o stypendium szkolne będą do odebrania w tut. ośrodku w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku 27.11.2017 roku.

do góry
Ostatnie « Poprzednie